Arsenik arıtma filtresi ile suda bulunan ve sağlık için son derece zararlı olan arsenik sudan uzaklaştırılabilir. Arsenik filtreleri özel filtrasyon minerali ile arseniği bünyesinde tutarak su içerisindeki arseniği ortadan kaldırır. Arsenik arıtma filtreleri hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

Arsenik Filtresi Nasıl Çalışır?

Arsenik, toprakta ve yeraltı sularında bulunan doğal olarak bulunan bir elementtir. Arsenik konsantrasyonları coğrafi konuma göre değişir. İçme suyu olarak kullanılacak sularda arsenik seviyelerinin çok yüksek olduğu tespit edildiğinde, arsenik giderimi için bu suyun arsenik arıtma filtresi ile arıtılması gerekebilir.
Arsenik, yeraltı suyunda bulunan oksijen miktarına bağlı olarak doğal bir ortamda genellikle iki farklı formda veya değerde bulunur. Daha yüksek oksijen seviyelerine sahip daha sığ akiferlerde, arsenik genellikle arsenat olarak bulunur. Daha derin, anaerobik yeraltı sularında, arsenik genellikle arsenit olarak bulunur. 4 ila 10 pH aralığında, baskın arsenik bileşiği nötr, Arsenat türleri ise negatif yüklüdür. Arsenitin uzaklaştırma verimleri, arsenatın negatif yükü nedeniyle genellikle arsenattan daha düşüktür. Çoğu durumda, içme suyunda arsenik giderimi ve verimli bir arsenik filtrasyonu için arsenitin oksitlenenerek arsenata dönüştürülmesi gerekli olabilir. Arsenik filtresi çoğu zaman oksitlenerek arsenat formuna gelen arseniğin absorbsiyonu prensibi ile çalışan arıtma sistemleridir.

Arsenik Arıtma ve Giderme Yöntemleri

Arsenik arıtımı membran filtrasyonu (ters ozmoz), medya filtrasyonu ve iyon değişimi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Ters Ozmoz Yöntemi İle Arsenik Giderimi

Arseniği özel bir su kaynağından çıkarmak için en uygun maliyetli yöntem, genellikle RO olarak adlandırılan ters ozmoz gibi görünmektedir. RO, moleküler düzeyde filtrasyon olarak düşünülebilir. Suyu özel, seçici bir zardan geçirerek çalışır. Membran, kurşun, demir, krom ve arsenik gibi daha büyük inorganik molekülleri yakalarken su moleküllerinin geçmesine izin verecek şekilde özel olarak boyutlandırılmış mikroskobik gözeneklere sahiptir. Çalışmalar, RO’nun bir arsenik arıtma filtresi olarak As (V) giderimi için %95’e kadar etkili olabileceğini göstermiştir.

Evlere kurulan çoğu RO sistemine kullanım noktası (POU) sistemleri denir. Tipik olarak, günde sadece az miktarda, günde 2 ila 3 galon su üretecek şekilde tasarlanmışlardır ve genellikle mutfak lavabosunun yanında bulunurlar. Sistem, kumu ve kumu gideren bir ön filtreden, RO’nun fiilen oluştuğu zardan ve tat ve koku kontrolüne yardımcı olan aktif karbon parlatma filtresinden oluşur. Arıtılmış su küçük bir tankta saklanır ve normal mutfak musluğunun yanında bulunan bir musluktan erişilir.

Ters Ozmozun Artıları ve Eksileri

Avantajlar
 • RO, arsenik, demir, kurşun, krom ve manganez gibi inorganik bileşenleri uzaklaştırmada çok etkilidir. Yukarıda belirtildiği gibi, ideal koşullar altında çalıştırıldığında RO, As’ın (V) %95’inden fazlasını giderebilir.
 • RO çok az bakım gerektirir ve kimyasal ilavesi gerektirmez.
Dezavantajları
 • Daha küçük TO kullanım noktası sistemleri, günde yalnızca birkaç galon arıtılmış su üretir. İçilebilir su temini sınırlıdır ve normalde sadece evin mutfak alanında mevcuttur.
 • İçme suyunuzda As (III) varsa, sisteminizin karmaşıklığını ve maliyetini artıracak olan As (V)’ye önceden okside etmeniz gerekir.
 • RO ile arıtılmış suyun tadı yumuşak olabilir çünkü arıtma işleminde çıkarılan inorganik maddeler içme suyuna tat da verir.
 • Suyunuzda önemli miktarda demir veya manganez varsa, bunları TO işleminden önce çıkarmak için muhtemelen ek ön arıtma ekipmanına ihtiyacınız olacaktır.
 • Giriş noktası sistemleri olarak adlandırılan daha büyük RO sistemleri, tüm ev için suyu arıtabilir. Ancak bunlar çok daha pahalıdır. Daha da önemlisi, TO giriş noktası sistemleri ev tesisatında korozyon kontrol sorunlarına neden olabilir ve bu da içme suyunuzda bulunan kurşun ve bakır seviyelerini yükseltebilir.

Arsenik Filtresi Olarak Anyonik İyon Değiştirme Sistemleri

Anyonik değişim sistemleri, bir reçine yatağı ile içinden geçen su arasında iyonları değiştirmek için fiziksel/kimyasal bir süreç kullanır. Bu sistemler suyu yumuşatır, demir ve manganezi uzaklaştırın ve nitrat ve arsenik seviyelerini düşürün. Spesifik kirletici madde giderimi, kullanılan reçine yatağının bileşimi ile belirlenir. Anyonik değişim sistemleri tipik olarak giriş noktası sistemleridir, yani eve gelen tüm suyu arıtırlar.

Bu sistemler, çözünmüş tuzdan klorür iyonları ile yüklenen reçine yatağından su geçirerek çalışır. Sudaki arsenik molekülleri bu klorür iyonlarını yok ederek yerlerini alırlar. Bu işlem reçine üzerindeki tüm siteler dolana kadar devam eder. Reçine daha sonra çözünmüş tuzla aşırı doymuş su ile geri yıkanır. Bu geri yıkama suyundaki klor iyonları gömülü arsenik moleküllerini reçineden çıkarıp geri yıkama atık suyuna sokar. Yeni klor iyonları, arsenik moleküllerinin yerini alarak reçine yatağını tamamen yeniden doldurur, böylece işlem tekrar yapılabilir. Bu sayede iyon değiştiriciler arsenik filtresi görevi yerine getirmiş olur.

Anyonik Değişimin Artıları ve Eksileri

Avantajlar
 • Anyonik değişim çok az bakım gerektirir; birkaç haftada bir ek tuz eklenir.
 • Sistemler tipik olarak tüm evi tedavi etmek için kurulur.
Dezavantajları
 • Sudaki diğer bileşenler, reçine alanları için arsenik ile rekabet ederek sistem etkinliğini azaltabilir. EPA, akan suyun 500 mg/L’den az toplam çözünmüş katı madde (TDS) ve 25 mg/L’den az sülfat içermesini önerir.
 • Arıtılmış su çok düşük (asidik) bir pH’a ve yüksek seviyede klorüre sahip olabilir, bu da korozyon kontrol sorunlarına ve arıtılmış suda yüksek kurşun ve bakır seviyelerine neden olabilir.
 • Sistem arızalanırsa, o sırada reçinede tutulan arseniğin tamamı bir kerede salınarak arıtılmış suda büyük bir arsenik konsantrasyonuna neden olabilir.

Demir Oksit Filtre ile Arsenik Arıtma Filtresi Sistemleri

Demir oksit filtreler, özel içme suyu sistemlerinde arsenik seviyelerini düşürmek için arsenik filtresi olarak kullanımda nispeten yeni ve umut verici bir yöntemdir. Aktif karbon gibi, bu granüler filtreler büyük miktarda yüzey alanına ve arseniğin yüzeyine yapışma eğilimine sahiptir. Bu filtreler ev arıtma pazarında oldukça yeni olmasına rağmen, bunların arkasındaki prensipler uzun yıllardır kamu su tedarikçileri tarafından kullanılmaktadır.

Demir oksit ortamı, küçük sıralı filtre kartuşlarında (kullanım noktası) veya iyon değiştirme sistemlerinde kullanılanlar gibi daha büyük tanklarda (giriş noktası) barındırılabilir. Bu filtreler, As (III)’ü etkili bir şekilde ortadan kaldıramayan ters ozmoz sistemlerinin performansını artırmak için kullanılabilir. Ortam, tehlikesiz atık olarak imha edilebilir.

Demir Oksit Filtrelerinin Artıları ve Eksileri

Avantajlar
 • Hem As (III) hem de As (V) giderimi için etkilidirler.
 • Kullanım noktası veya giriş noktası sistemleri olarak kullanılabilirler.
 • Diğer inorganik bileşenleri uzaklaştırırlar.
 • Kullanımı ve kurulumu kolaydır.
 • Tehlikesiz atık olarak tek kullanımlıktırlar.
Dezavantajları
 • Medya düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.
 • Demir, manganez, sülfat, silika veya organik karbonun varlığı etkinliği azaltabilir.
arsenik arıtma