Buhar kazanları ve boiler sistemleri ısıtma teknolojileri arasında basitlik, verimlilik ve kullanım kolaylığı açısından en çok tercih edilen sistemlerden biridir. Özellikle enerji santralleri, gıda işleme prosesleri, ısıtma prosesleri gibi süreçlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Suyun yapısal olarak sahip olduğu yüksek ısıl kapasitesi ve temin kolaylığı sayesinde bu tür sistemler su ile çalışmaktadır. Buhar kazanlarındaki su tüketimi ve kayıp sudan kaynaklanan ısı kaybı sistemin genel maliyetinin büyük bir bölümünü oluşturduğundan bu sistemlerde enerji ve su geri kazanımı büyük önem arz etmektedir.

Buhar kazanı (boiler) akış diyagramı

Buhar kazanı (boiler) akış diyagramı

Buhar kazanlarındaki su tüketimi ağırlıklı olarak buharlaşmadan kaynaklı kayıp sudan oluşmaktadır. Bununla birlikte kayıp suyun yarattığı ısıl kayıp, sıcak suyu proses boyunca ilerlerken kaybettiği ısı ve blöf sebebiyle ortaya çıkan su kaybı gibi konular kazan sistemlerinin tüketim başlıklarını oluşturur. Basitçe kazan sistemlerinde takviye su ihtiyacı aşağıdaki denklemle ifade edilebilir.

İlave Su = Blöf Miktarı + Buharlaşma Kaybı

Yukarıdaki denklemde proses kayıpları, blöf suyunun geri kazanımı hesaba katılmamıştır. Aşağıdaki denklem ile kazan suyunun ve kazan besleme suyunun iletkenliği üzerinden blöf optimizasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.

B = S.(1-r).((m/b)-m)

B : Blöf miktarı
S : Buhar oranı
r : Kondens geri dönüş oranı
m : Besleme suyu iletkenliği
b : Kazan içerisindeki su iletkenliği

Yukarıdaki denklemle ile ifade edilen blöf miktarını kazan besleme suyu arıtma sistemleri ve blöf suyunun geri kazanımı ile optimize edebilirsiniz.