Buhar kazanları çalışma prensibi olarak kazan içerisindeki suyun ısıtılarak buharlaştırılması yöntemini kullanır. Buharlaşan su içindeki çözünmüş katıları henüz buharlaşmamız suyun içerisinde bırakarak sıvı haldeki suyun konsantrasyonunu arttırır. Buna ek olarak kazan sistemi iç döngüsünde sürekli olarak bir buhar kaybı vardır. Bu durum kaçınılmaz olarak buhar kazanı içerisindeki suyun içindeki çözünmüş katı konsantrasyonunu giderek arttırır. Artan bu çözünmüş katı miktarı kazandaki ısıl transferi yavaşlatarak her adımda daha fazla enerji kullanımına sebep olmaktadır. Bu sebeple buhar kazanları, içerisindeki suyun toplam çözünmüş katı konsantrasyonu belirli limitlerin üzerine çıktığında blöf adı verilen yöntemle içerisindeki suyu boşaltır ve yeni su ile tazelenir.

Blöf periyodu ve miktarı kazan besleme suyunun konsantrasyonuna, kazan tasarımına ve buhar kaybı miktarına bağlı olarak değişmektedir. Buhar kazanı blöfü manuel çalıştırılabildiği gibi tamamen otomatik şekilde de devreye sokulabilir. Otomatik işletimde kazan içerisindeki sıvının parametreleri otomasyon sistemi tarafından sürekli ölçülerek limitler dışına taştığında otomatik blöf mekanizmasını devreye sokulur.

Kazan Blöf Sularının Arıtımı ve Geri Kazanımı

Buhar kazanlarının blöf ile ürettiği atık su, özelliklerine göre bir arıtmaya ihtiyaç duyabilir. Tesislerin bulunduğu yerlerdeki yerel regülasyonlara göre bu arıtma işleminin kapsamı değişkenlik gösterir. Özellikle doğaya veya atık arıtma tesislerine deşarj edilecek kazan blöf sularında pH dengelemesi ve TDS miktarını düşürme gereksinimleri ortaya çıkabilir. Hatta su kaynaklarının kısıtlı olduğu bazı durumlarda kazan blöf sularının tamamen yeniden kullanımı ayrı bir senaryo olarak ele alınabilir.

Doğaya ve atık su tesislerine deşarj öncesinde sudaki pH dengelemesi kimyasal süreçlerle sağlanabilir. Buna ek olarak TDS miktarını düşürmek yarı-ileri arıtma tekniklerini gerektirmektedir.

Buhar Kazanlarında Blöf Suyunun Arıtım Prosesi

Buhar Kazanlarında Blöf Suyunun Arıtım Prosesi

Blöf suyunun tamamen yeniden kullanımı oldukça kapsamlı bir arıtım sürecini gerektirir. Suyun bir ön filtrasyondan geçirilerek ters ozmoz sistemleri ile tekrar kullanımı mümkün olmaktadır. Özellikle yüksek hacimlerde blöf suyu atan tesislerde bu işlem verimli olsa da düşük kapasitelerde bu arıtma prosesi oldukça maliyetli olabilir.