Gıda üretiminde genel olarak şebeke su kaynakları ve artezyen kuyuları kullanılır. Bu su kaynaklarından elde edilen suyun içerisindeki kimyasal bileşimin, mikrobiyolojik üreme risklerinin ve üretim için gereken proses özelliklerinin sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu sebeple gıda sektörü için arıtma sistemleri gerekli olan tüm koşulları sağlamak üzere özel olarak tasarlanır.

Su, gıda endüstrisinde özellikle içecek üretiminde hem bir çözücü görevi görmekte hem de nihai ürünün oransal olarak çok yüksek bir bölümünü oluşturmaktadır. Çoğu içecek prosesinin %60’dan fazla bir miktarı doğrudan sudan oluşmaktadır. Bu sebeple ürünün tadı ve kalitesi tamamen su kalitesine bağımlıdır.

Gıda Endüstrisinde Su Arıtma Sisteminin Kullanım Alanları

  • İnsani tüketim için şişelenmiş su üretimi
  • Meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretiminde kullanmak üzere proses suyu üretimi
  • Alkollü içki üretiminde proses suyu üretimi
  • Gıda işleme ve saklama için buz üretim süreçleri
  • Mayonez üretimi için proses suyu elde edilmesi
  • Unlu mamüllerde proses suyu üretimi
  • Yıkama ve durulama gibi işlemler için temiz su ihtiyaçları

Problemler ve Çözümler

Gıda endüstrisinde su kullanımında karşılaşılabilecek pek çok problem bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda en çok karşılaşılan problemler ve bunlara uygulanabilecek en efektif çözümler listelenmiştir.

ProblemÇözüm
Askıda katı maddelerin sudan uzaklaştırılmasıTopaklayıcı kimyasallar, kum filtresi, ultrafiltrasyon
Demir ve manganın uzaklaştırılmasıDemir-mangan filtresi
Sertlik giderimiSu yumuşatma sistemi, kimyasal dozaj sistemleri
Organoleptik özelliklerin iyileştirilmesi (renk, tat, koku vb.)Karbon filtresi
Tuzluluk giderimi ve iletkenlik düşürmeTers ozmoz sistemi, nanofiltrasyon
İleri su saflaştırmaMixbed deiyonizasyon, EDI sistemi

Ek Özellikler ve Bileşenler

Gıda sektöründe kullanılan suyun özellikle hijyen konusunda sürekli kontrol altında tutulması gerekmektedir. Bu sebeple gıda proseslerinde kullanılan her türlü arıtma ekipmanı için UV dezenfeksiyon sistemi de önerilmektedir. UV sistemi, sudaki mikrobiyolojik üremenin önüne geçerek su hijyeninin korunmasını sağlar. Özellikle şişelenmiş içme suyu üretiminde ve asidik olmayan içecek üretimlerinde UV dezenfeksiyonu vazgeçilmez bir seçenek gibi görünmektedir.

UV dezenfeksiyonu dışında gıda ile temas eden tüm yüzeylerin AISI304 veya AISI316 kalitede paslanmaz çelikten imal edilmesi hijyen noktasında doğru bir adım olacaktır. Bu sebeple gıda endüstrisinde kullanılacak bir arıtma sisteminin nihai ürün çıkış hatlarının paslanmaz çelik borulamaya sahip olması önerilir.