Hidrojen pek çok farklı kaynaktan pek çok farklı şekilde üretilebilir. Kaynak ve yöntem ne olursa olsun, saf su, hidrojen üretimi için temel bir ihtiyaçtır ve saf suyun elde edilme biçiminden saflık seviyesine kadar her parametre hidrojen üretim proseslerinde öncelikli kriterlerdendir.

Enarsis, hidrojen üretim tesisleri için gerekli saf su ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yüksek enerji verimliliğine ve düşük atık seviyelerine sahip sistemler geliştirmektedir.

Anahtar Özellikler

Hidrojen Üretim Proseslerinde Kullanılan Teknolojilerimiz

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Su Yumuşatma Sistemleri

Ters Ozmoz Sistemleri

EDI/CEDI Sistemleri

Parlatıcı Sistemleri

Hidrojen Üretim Tesislerinde Su Arıtımı

Hidrojen üretim proseslerinde ihtiyaç duyulan yüksek kalite ve saflıkta suyu elde etmek için su arıtma sistemleri kullanılır. Suda bulunan mineraller, organik bileşik ve kirlilikler su saflığını bozarak hidrojen tesislerindeki ekipmanların kullanım ömrünü azaltmakla birlikte verimliliği de önemli ölçüde düşürür. Elektroliz yöntemi ile yapılan hidrojen üretiminde, saf olmayan su elektrolitlerin iletkenliğini düşürerek hidrojen jenerasyon sürecini olumsuz etkiler. Buhar metan reformasyonu yönteminde, saf olmayan su kullanımı durumunda katalizörlerin etkisiz hale gelmesine ve ekipmanların çok hızlı aşınmasına sebep olur. Bu sebeplerle hidrojen üretim tesislerinin verimli ve güvenli şekilde çalıştırılabilmesi için filtrasyon, ters ozmoz, iyon değiştirici gibi arıtma sistemleri kullanılması önem teşkil etmektedir. Arıtma sistemleri, yüksek kalitedeki su ihtiyacını karşılayarak hidrojen tesislerinin üretim verimliğini ve ekipman ömrünü arttıracaktır.

Hidrojen tesislerinde su arıtma sistemi kullanmanın avantajları

  • Proses verimliliğinde artış
  • Ekipman ömründe artış
  • Yüksek proses güvenilirliği
  • Ürün kalitesinde artış
  • Bakım ve onarım kaynaklı duruşlarda azalma

Elektroliz yöntemi ile hidrojen üretim süreçlerinde ana hidrojen kaynağı olarak su kullanılır. Sudan bir elektrik akımı geçirilerek elektroliz gerçekleştirilir ve böylece hidrojen ile oksijen ayrılır. Buradan elde edilen hidrojen; yakıt hücresi ve endüstriyel prosesler gibi alanlarda kullanılır. Buhar metan reformasyonu yönteminde ve kömür gazlaştırma yöntemleri ile de hidrojen üretilebilir. Su tüm bu üretim yöntemlerinde önemli yer tutmakla birlikte çevresel etkisi ile birlikte değerlendirildiğinde bu proseslerdeki yeri çok daha önemli bir konuma gelmektedir.

Hidrojen üretim uygulamalarında arıtılmamış su kullanımı ekipmanlarda ciddi hasarlara sebep olabilir. Doğada bulunan su yüksek miktarda organik madde, iyon ve mineral içermektedir. Tüm bu bileşenlerin yarattığı safsızlık proses verimini doğrudan doğruya etkiler ve prosesten alınan faydayı önemli ölçüde düşürür. Örnek olarak çözünmüş mineral ve tuzlar elektrotlar üzerinde birikerek elektrotların etkili yüzey alanını düşürür ve buna paralel olarak elektroliz verimi düşer. Ayrıca bazı organik bileşik ve ağır metaller katalizörlerin performanslarını düşürebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Tüm bu sebeplerle su arıtma sistemleri, güvenli ve verimli bir hidrojen üretim tesisi işletmenin önemli ayaklarından biridir.