İçme suyu arıtma sistemleri, dünya üzerindeki deniz de dahil herhangi bir doğal kaynaktan elde edilen suyu içilebilecek forma getiren sistemlerdir. Konuyu insan özelinde konuşacak olursak, insan metabolizması özellikle suya karşı oldukça hassastır. Doğadaki pek çok canlının aksine insan, suda bulunan en küçük farklılıklardan bile etkilenebilmektedir. Bu sebeple dünyada içme suyunun standartlarını belirlemek üzere gerek dünya sağlık örgütünün gerekse her ülkenin kendi kurumlarının belirlediği içme suyu kriterleri mevcuttur. Çoğu gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede su kalitesi çok sıkı şekilde denetlenir.

İçme Suyu Kalitesi Nasıl Olmalıdır?

İnsani tüketim suları, içeriğinde çözünmüş madde içermeyen, mikrobiyolojik açıdan temiz ve insan metabolizmasına uygun özelliklerde yeterli miktarda mineral barındırıyor olmalıdır. İçme suları hem bulunulan ülkenin kendi kriterlerini hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün içilebilir su standartlarını karşılamalıdır. Benzer şekilde Türkiye’de de içme suları için TS266 standartı uygulanır. İçme suyu arıtma sistemleri hem DSÖ hem de TS266 kritelerlerini sağlayabilmelidir.

Türkiye’deki içme suyuna ait kriterlerin belirlendiği yönetmeliğe Resmi Gazete’de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik sayfasından ulaşabilirsiniz.