Aktif karbon filtreler sudaki serbest klor, kloramin ve organik asitleri sudan uzaklaştırmakta kullanılan filtrasyon ekipmanlarıdır. Ağırlıklı olarak endüstriyel su arıtma sistemlerinde, su şartlandırma ve membran filtrasyonu yapılan proseslerde membran ve iyon değiştiricileri klordan korumak amacıyla kullanılırlar. Yapı olarak kömür, odun, Hindistan cevizi kabuğu gibi doğal malzemelerin yüksek sıcaklık, düşük oksijen ve buhar gibi yöntemlerle pişirilmesi ile oluşturulur. Arıtma sistemlerinde kullanılan karbon, 500-1000nm arasında gözenek boyutlarına sahiptir ve her 1 gram için yaklaşık 1000 metrekarelik bir yüzey alanına sahiptir.

Aktif Karbon Filtre Modelleri

Yüzey Borulamalı FRP Tanklı Modeller

yüzey borulamalı aktif karbon filtre
ModelBağlantı ÇapıKapasite (20m/h)Kapasite (30m/h)
AC3072XX-FPDN509 m3/h14 m3/h
AC3672XX-FPDN5013 m3/h20 m3/h
AC4272XX-FPDN6518 m3/h27 m3/h
AC4872XX-FPDN6523 m3/h35 m3/h
AC6386XX-FPDN8040 m3/h60 m3/h

Yüzey Borulamalı Karbon Çelik Tanklı Modeller

ModelBağlantı ÇapıKapasite (20m/h)Kapasite (30m/h)
AC1228XX-CSDN6525 m3/h37 m3/h
AC1630XX-CSDN8040 m3/h60 m3/h
AC2032XX-CSDN10063 m3/h94 m3/h
AC2434XX-CSDN12591 m3/h135 m3/h
AC2838XX-CSDN150123 m3/h185 m3/h
kum filtre

Kontrol Valfli Aktif Karbon Filtreler

kum filtre
Model Kodu Belirleme

Sipariş sırasında valf markasını belirtmek için model kodundaki XX kısmına marka kodunu giriniz.

Fleck için örnek : AC1465FL-CV

Marka Kodları :

  • Fleck : FL
  • Clack : CL
  • RunXin : RX
  • Autotrol : AT
  • Fobrite : FB
ModelBağlantı ÇapıKapasite (20m/h)Kapasite (30m/h)
AC0817XX-CVDN200,65 m3/h0,97 m3/h
AC0735XX-CVDN200,5 m3/h0,75 m3/h
AC0835XX-CVDN200,65 m3/h0,97 m3/h
AC0935XX-CVDN200,82 m3/h1,23 m3/h
AC1035XX-CVDN201,00 m3/h1,50 m3/h
AC1054XX-CVDN201,00 m3/h1,50 m3/h
AC1248XX-CVDN201,45 m3/h2,17 m3/h
AC1354XX-CVDN201,71 m3/h2,56 m3/h
AC1465XX-CVDN251,98 m3/h2,97 m3/h
AC1665XX-CVDN252,59 m3/h3,88 m3/h
AC1865XX-CVDN253,28 m3/h4,92 m3/h
AC2162XX-CVDN404,47 m3/h6,70 m3/h
AC2472XX-CVDN405,83 m3/h8,74 m3/h
AC3072XX-CVDN509,12 m3/h13,68 m3/h
AC3672XX-CVDN5013,13 m3/h19,69 m3/h
AC4272XX-CVDN5017,87 m3/h20,00 m3/h

Aktif Karbon Filtre Nasıl Çalışır?

Karbon yapısı gereği büyük yüzey alanlarına sahip olabilen bir maddedir. 1 gram karbon yaklaşık 500 ile 1000m2 arasında bir yüzey alanına sahip olabilir. Bu özelliği sayesinde suyla temas alanı artar ve küçük hacimlerle yüksek kapasitede suyun filtrelenebilmesine olanak sağlar. Bazı durumlarda

Karbon içerisinden geçen su içerisindeki serbest klor ile tepkimeye girerek klorür üretir ve bazı organik asitleri karbon yüzeyinde bırakır. Karbon ile bağ kuran bu bileşikler sudan ayrıştırılarak filtre çıkışından klorsuz bir su şıkışı sağlanır.

Aktif karbon filtreler yumuşatma sistemlerinde olduğu gibi rejenere olamazlar ancak kum filtrelerinde olduğu gibi belli periyotlarla ters yıkama yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde hem yüzeyde biriken katı maddeler dışarı atılır hem de doyuma ulaşan yüzey karıştırılarak henüz suyla temas etmemiş yüzeylerin suya açık hale gelmesi sağlanır. Bu durum filtre içerisindeki karbonun tamamen doyuma ulaştığı süreye kadar devam eder. Bu süre kullanım özelliklerine göre değişmekle birlikte klor giderimi amaçlı kullanılan filtrelerde 12-18 ay arasındadır. TOC giderimi amacıyla kullanılan aktif karbon filtrelerde 6-12 ayda bir değişim yapılması gerekmektedir.

Cl2 +H2O+C*→2HCl+C*O

Klor ve diğer oksitleyici bileşenler bir oksidasyon/indirgeme tepkimesi ile sudan ayrıştırılır. Klor indirgeme aşamasında karbonu oksidize ederek yukarıdaki denklemde görüleceği üzere hidroklorik asit meydana getirir.

C* : Oksidize olmuş karbon

Yukarıdaki tepkime filtre içerisinde anlık olarak gerçekleşir ve tepkime neticesinde serbest klor 0.05 ppm seviyesine kadar düşer. Bu değerdeki artık klor miktarı reverse osmosis membranları için yeterlidir.

Karbon Filtre Çalışma Koşulları

Aktif karbon filtreleri su giriş gereksinimleri her ne kadar tasarıma göre değişse de standart filtrelerde aşağıdaki koşullar gereklidir.

  • Bulanıklık < 5 NTU
  • Serbest Klor < 10 ppm
  • TOC < 5 ppm

Ters Ozmoz Sistemlerinde Aktif Karbon Filtrelerin Kullanımı

Ters ozmoz sistemlerinde ön arıtma bileşeni olarak diğer filtrelerle birlikte aktif karbon filtreleri de kullanılmaktadır. Sudaki serbest klor içeriğinin ters ozmoz membranları için oldukça zararlı olması sebebiyle membranları korumak amacıyla ters ozmoz girişinde bu klorun tutulması gerekmektedir. Aktif karbon filtreler bu kloru tutarak ozmoz sistemine klorsuz bir su verilmesini sağlamaktadır.

Karbon filtreler askıda katı madde ve bakteri tutmak için tasarlanmamıştır. Bu sebeple ozmoz girişinde kullanılacağı durumlarda askıda katı madde ve bakteriler için bir multimedya kum filtre eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca karbon filtreler bakteri tutamadığı gibi bakterilerin üremesi için besin bakımından oldukça iyi bir ortam sağlar. Önünde kum filtre bulunmayan karbon filtre sistemlerinde oluşan bakteriler rahatlıkla RO sistemine ulaşarak burada kontaminasyona sebep olabilmektedir. Bu sebeple hassas proseslerde, aktif karbon filtrelerin periyodik olarak sıcak su veya buhar ile sanitize edilmesi gerekmektedir.