Su, kimyasal olarak yüksek ısıl kapasite ve ısıl transfer özelliğine sahip, doğada rahatlıkla bulunabilen bir maddedir. Ayrıca buharlaşma sırasında yaklaşık 1600 kat genleşebilmesi sayesinde özellikle güç üretim santrallerinde türbin jeneratörlerini döndürmek amacıyla kullanılan en verimli araçtır. Bunun yanında buhar kazanlarında da ısıtma amaçlı olarak su kullanılmaktadır. Ancak su, doğada hiçbir zaman tamamen saf halde bulunmaz. İyi bir çözücü olan su, doğadaki hemen her madde ile etkileşime girmektedir. Bu sebeple hemen her her proseste olduğu gibi buhar kazanlarında kullanılacak suyun içeriğinin belli limitler arasında olması amacıyla kazan besi suyu arıtma prosesinden geçmesi gerekmektedir.

Su, kaynağına göre değişen oranlarda farklı bileşimler ile saflığını yitirmiş olabilir. Deniz suları gibi yoğun tuzluluktaki sularda litre başı 30 grama yakın yabancı madde bulunmaktadır. Tatlı su kaynaklarında bu içerik 4 grama kadar düşse de bu miktar buhar kazanları için oldukça yüksek bir değerdir. Su içerisinde çözünmüş bu maddeler suyun buharlaşması esnasında sudan ayrılır ve buhar kazanlarının içerisinde birikmeye başlar. Bu birikim zamanla ısının suya iletilememesine ve suyu ısıtmak için çok daha yüksek enerji sarfiyatına sebep olur. Bu sorunlardan kaçınmak için buhar kazanı besi sularının için belli limitler içerisinde kalması beklenir.

Genel olarak kazan besi suyunun karakteristiği kazanın çalışma prosesine göre değişmektedir. Çalışma basıncı, kapasite gibi parametreler besleme suyundaki safsızlığın hangi noktaya kadar görmezden gelinebileceğini belirler. Düşük basınçlı kazanların tolere edebileceği limitler daha yüksekken, yüksek basınçlı sistemlerde neredeyse tamamen saf su olması beklenir.

Basınç (Bar)0-20.720.8-31.031.1-41.441.5-51.751.8-62.162.2-68.969.0-103.4103.5-137.9
Çözünmüş Oksijen0.040.040.0070.0070.0070.0070.0070.007
Toplam Demir0.10.050.030.0250.020.020.010.01
Toplam Sertlik (Fr)0.30.30.20.20.10.0500
pH (25°C)7.5-10.07.5-10.07.5-10.07.5-10.07.5-10.08.5-9.59.0-9.69.0-9.6