Buhar kazanları, içerisindeki suyu ısı ile ısıtarak buhar üreten sistemlerdir. Proseslerin ihtiyaç duyduğu sıcak su ve buharı temin etmek amacıyla kullanılırlar. Kazan içerisinde üretilen buhar uygun araçlarla kazan dışarısına alınarak ilgili prosese gönderilir. Bu aşamada kazan ömrünü uzatmak ve verimini arttırmak amacıyla kazan besi suyu arıtma çözümlerine ihtiyaç duyulabilir.

Buhar kazanlarının (boiler) genel çalışma prensibi

Buhar kazanlarının (boiler) genel çalışma prensibi

Buhar kazanlarında kullanılan suyun bir kısmı buhardan geri kazanılan yoğuşmuş sudan ve kullanılan buhar sebebiyle eksilen suyu takviye eden ham sudan oluşur. Kazan içerisinde buharlaştıralan su içerisindeki tüm çözünmüş maddeleri kazan içerisinde bırakmaktadır. Bu durum zamanla kazan içerisinde birikintiye sebep olur. Birikinti kazandaki ısı transferini zorlaştırarak suyu buharlaştırmak için daha fazla ısı enerjisi kullanmayı gerektirir. Birikintilerin giderimi için de kazanın belli periyotlarla blöf denen yöntemle boşaltılmasını gerektirir. Bu durumun sebep olduğu su ve ısı kaybı sebebiyle proseslerde minimum blöf ile üretim esas alınmaktadır. Ayrıca blöf periyodunun kısalması suyu yeniden ısıtmak için gereken enerji ve zaman kaybını da beraberinde getirir.

Kazan sistemlerinde enerji ve su israfını, dolayısıyla blöf periyodunu uzatmak, buhar kazanı su tüketimi ve bu su tüketiminden kaynaklanan ısı kaybını en aza indirebilmek amacıyla kazan besi sularında olabildiğince saflaştırılmış su tercih edilmektedir. Burada kazan besi suyu arıtma sistemleri kaçınılmaz bir çözüm gibi görünmektedir.

KontaminantProblemOlası Çözüm
Hidrojen SülfürSuda çürük yumurta kokusu gözlenir. Metaller için aşındırıcı etkiye sahiptir.Havalandırma, filtrasyon ve klorlama
KarbondioksitAşındırıcı etkiye sahiptir ve karbonik asite sebep olur.Alkali nötralizasyon
OksijenKorozyonHava alma
Tortu ve bulanıklıkÇamur ve kireç birikintilerine sebep olur.Kum filtre veya ultrafiltrasyon
Organik MaddeBirikinti ve korozyonlara sebep olur.Filtrasyon ve kimyasal arıtma
Yağ ve GresBirikinti ve köpüklenmeKimyasal arıtma
Kalsiyum ve Magnezyum (Sert Su)Kireç birikintilerine sebep olur.Su yumuşatma sistemleri
SilikaSilikat birikintilerine sebep olur.Ters ozmoz veya deiyonizasyon