kum filtresi

Multimedya kum filtresi birkaç katmandan oluşan filtrasyon sistemleridir. Standartta farklı ölçülerdeki kum katmanları üzerine bir antrasit katmanı ile kum filtreler dizayn edilir. Katmanlar arasında herhangi bi ayrım yoktur. Sudaki büyük parçacıklar antrasit katmanında tutulurken küçük parçacıkların kum tanelerine çarparak kum tabakası yüzeyinde kalması prensibi ile çalışır. Ek olarak cam tozu ve silis ile de filtrasyon yapılabilir. Endüstriyel su arıtma proseslerinde ön arıtma bileşeni olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Multimedia kum filtreleri sudaki bulanıklık ve SDI parametresi ile ölçülen bazı diğer askıdaki katı madde miktarını düşürmekte kullanılır. Bir multimedya kum filtresi yaklaşık olarak 10 mikron seviyesine kadar filtreleme yapabilmekle birlikte koagülant kimyasallar kullanıldığında bu filtrasyon başarımı 1-2 mikrona kadar düşebilir. Bir kum filtre nominal olarak suda bulunan 10-15 mikrona kadarki askıda katı madde ve partiküllerin %50 kadarını filtrelemektedir. Ro sistemleri girişinde kullanılacak kum filtreler için giriş suyu bulanıklığının maksimum limiti 10 NTU’dur. Bu sebeple bulanıklık derecesi yüksek sularda standart kum filtresi yeterince iyi filtreleme yapamadığı gibi çok sık ters yıkama yapmak zorunda kalabilir. Sonuç olarak bu durum işletme maliyetini ciddi ölçüde arttıracak ve ters ozmoz sistemini tehlikeye düşürecektir. O halde daha yüksek bulanıklık dereceleri için kum filtresi kullanılamayacağından bu tür proseslerde ultrafiltrasyon teknolojileri önerilmektedir.

FRP Tanklı Yüzey Borulamalı Kum Filtresi

kum filtre
ModelBağlantı ÇapıKapasite (20m/h) (m3/h)Kapasite (30m/h) (m3/h)
SF3072XX-FPDN50914
SF3672XX-FPDN501320
SF4272XX-FPDN651827
SF4872XX-FPDN652335
SF6386XX-FPDN804060

Çelik Tanklı Yüzey Borulamalı Sistemler

ModelBağlantı ÇapıKapasite (20m/h) (m3/h)Kapasite (30m/h) (m3/h)
SF1228XX-CSDN652537
SF1630XX-CSDN804060
SF2032XX-CSDN1006394
SF2434XX-CSDN12591135
SF2838XX-CSDN150123185
kum filtre

Reverse Osmosis Sistemlerinde Multimedya Kum Filtresi Kullanımı

Ters ozmoz sistemlerinde kum filtreleri sıklıkla kullanılmaktadır. Reverse osmosis ön arıtması olarak multimedya kum filtrelerinde filtre alanına göre önerilen debi 15m3/m2 şeklindedir. Ters yıkama için önerilen debi 15C’de 40m3/m2 olmakla birlikte daha düşük su sıcaklarında daha yüksek debilere ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer şekilde daha yüksek su sıcaklıkları daha düşük debide yıkama yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Ters Yıkama Prosedürü Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle kum filtresi ters yıkamasında %30 ile 50 aralığında bir yatak genişlemesinin sağlanması önerilmektedir. Bu genişlemeyi sağlamak için su sıcaklığı ile orantılı olarak ters yıkama debisi ayarlanmalıdır. Proses tercihine göre ters yıkama işlemlerinde giriş suyu veya filtrelenmiş su kullanılabilir. Filtrelenmiş su kullanıldığı durumlarda sistem kapasitesinin bir bölümü ters yıkamaya ayrılmış olacağından, tasarım bu durum göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Endüstride genel yaklaşım, filtrelenmiş su ile yapılan ters yıkamanın sağladığı faydanın kapasite kaybından doğan zarardan daha küçük olduğu sonucundan hareketle yıkamaların yine giriş suyu ile yapılması yönündedir. Bazı işletmelerde çok önerilmemekle birlikte RO atık suyu ile de ters yıkama yapılabilmektedir. Ancak bu işlem için ek depolama ve pompa sistemi kurulumunun getirdiği alan ve ekipman maliyeti sebebiyle tercih edilen bir yöntem değildir. Ek bir bilgi olarak yoğun topaklayıcı kimyasal kullanılan multimedya kum filtrelerinde ters yıkama sırasında hava ile çalkalama da önerilmektedir. Ters yıkama sırasında hava vermek, hava kabarcıkları vasıtasıyla filtre içerisinde takılı kalan partikülleri atmaya yardımcı olur.

Yedekli Kullanım Senaryoları

Kum filtreleri en verimli sürekli işletme halinde kaldıklarında çalışırlar. O halde bir sistemin işletmede iken diğer sistemin beklediği yedekli çalışma düzeni bu tür filtreler için çok uygun değildir. Bunun yerine tüm sistemlerin aktif olarak çalıştığı ve sırayla ters yıkamaya girdiği sistemler hem verimli bir kullanım hem de daha homojen bir kapasite tayinine olanak vermektedir. Lakin burada dikkat edilmesi gereken birkaç küçük detay bulunmaktadır. Öncelikle tüm filtreler tasarım aşamasında belli bir akış kapasitesine göre tasarlanmaktadır. Bu sebeple birden fazla filtrenin kullanımı durumunda bir filtre yıkamaya girdiğinde diğer filtreler eksilen kapasiteyi karşılamak için daha yüksek akış kapasitesine çıkmak zorunda kalacaklardır. Ters yıkama gibi kısa bir işlem için bu çok büyük bir problem yaratmamakla birlikte filtre başına düşen akış debisinin filtre kapasitesinin %40’ını geçmemesine dikkat edilmelidir.

Yatay Kum Filtresi Sistemleri

Yatay filtreler resimde de görüldüğü şekilde yatay yerleştirilmiş bir silindir şekilde tasarlanmaktadır. Bu silindir kendi içinde birden fazla bölüme ayrılarak her biri ayrı bir filtre olarak işlev görmektedir. Yatay kum filtrelerinin endüstrideki tercih sebebi aynı kapasite için dikey filtrelere oranla çok daha az yer kaplaması olmakla birlikte maliyet ve işletmedeki kompleks durumlar sebebiyle nadiren tercih edilmektedir.

Kum Filtre Sistemleri

Doğadaki su kaynakları, içeriğinde çoğu zaman doğadaki diğer materyalleri de barındırır. Bu materyaller suda bulanıklığa sebep olmaktadır. Suyun bulanık olması, suyun içinde bulunan askıda katı maddelerin ışığın geçişini engellemesi sonucu oluşur. Bu katı maddeler, suyun doğal yapısında bulunan mineraller olabileceği gibi, insan faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticiler de olabilir.

Sudaki Bulanıklığın Sebepleri

Sudaki bulanıklığı ana sebepleri organik maddeler, mineraller ve bazı kirletici unsurlar olabilir.

Organik Maddeler

Suya karışan bitkisel ve hayvansal atıkların parçalanmasıyla oluşan organik maddeler, suyun bulanıklaşmasına neden olur. Bu organik maddeler, suyun içinde bulunan bakteriler tarafından parçalanır ve bu işlem sırasında oksijen tüketilir. Bu durum, sudaki oksijen seviyesinin azalmasına ve sudaki canlı yaşamın olumsuz etkilenmesine neden olur.

Mineraller

Suyun doğal yapısında bulunan mineraller, suyun bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu mineraller, suyun içinde bulunan kum, kil, silis, demir, mangan, sülfür vb. maddeler olabilir.

Kirleticiler

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan kirleticiler, suyun bulanıklaşmasına neden olabilir. Bu kirleticiler, evsel ve endüstriyel atık sular, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan atıklar, yağmur suları ile taşınan kirleticiler vb. olabilir.

Sudaki bulanıklık, suyun kalitesini ve sağlığa olan etkisini olumsuz etkiler. Bulanık su, göz ve cilt tahrişine neden olabilir. Ayrıca, sudaki bulanıklığa neden olan kirleticiler, çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle, sudaki bulanıklığın giderilmesi önemlidir.

Sudaki bulanıklığı gidermek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler arasında, su filtrasyonu, su arıtma ve çökelme işlemleri yer alır. Bu yazıda multimedya filtre sistemleri ve kum filtre sistemi incelenecektir.

Multimedya Filtrasyon

Medya filtrasyonu, bir ortamdaki belirli boyuttaki veya belirli özelliklere sahip parçacıkları ayırma işlemidir. Bu işlem, su arıtma, hava temizleme, gıda işleme, ilaç endüstrisi ve diğer birçok alanda kullanılır.

Medya filtrasyonunda, filtre ortamı olarak kum, aktif karbon, seramik, cam elyafı vb. malzemeler kullanılabilir. Filtre ortamı, parçacıkları boyutlarına veya özelliklerine göre tutarak çalışır.

Su arıtımında, multimedya filtre sistemleri genellikle bulanıklığın giderilmesi için kullanılır. Sudaki askıda katı maddeler, kum filtreleri kullanılarak filtrelenebilir. Aktif karbon filtreleri, sudaki istenmeyen kokuları, tat ve renkleri gidermek için kullanılır.

Gıda işlemede, kum filtre sistemleri genellikle gıda ürünlerinden yabancı maddelerin giderilmesi için kullanılır.

İlaç endüstrisinde, kum filtreleri genellikle sudaki safsızlıkların giderilmesi için bir önarıtma prosesi olarak kullanılır.

Kum Filtresi Nedir?

Kum filtresi, sudaki askıda katı maddeleri filtrelemek için kullanılan bir tür medya filtresidir. Filtre ortamı olarak kum kullanılır. Kum, sudaki askıda katı maddelerin boyutlarına göre tutarak çalışır.

Kum filtreleri, su arıtımında yaygın olarak kullanılır. Sudaki bulanıklığı gidermek için kullanılırlar. Bulanık su, göz ve cilt tahrişine neden olabilir. Ayrıca, sudaki bulanıklığa neden olan kirleticiler, çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle, sudaki bulanıklığın giderilmesi önemlidir.

Kum Filtresi Tipleri

Kum filtreleri, farklı tiplerde olabilir. Bu tiplerden bazıları şunlardır:

Hızlı kum filtreleri: Hızlı kum filtreleri, suyun yüksek hızda filtrelendiği filtrelerdir. Bu filtreler, sudaki askıda katı maddelerin %90’ını kadarını giderebilir.

Yukarı akışlı kum filtreleri: Yukarı akışlı kum filtreleri, suyun aşağıdan yukarıya doğru filtrelendiği filtrelerdir. Bu filtreler, sudaki askıda katı maddelerin %70’ini kadarını giderebilir.

Yavaş kum filtreleri: Yavaş kum filtreleri, suyun çok yavaş filtrelendiği filtrelerdir. Bu filtreler, sudaki askıda katı maddelerin %50’sini kadarını giderebilir.

Avantajları

• Kolayca uygulanabilir.

• Düşük maliyetlidir.

• Yüksek verimliliğe sahiptir.

Dezavantajları

• Filtre ortamı zamanla tıkanabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.

• Filtre ortamı, parçacıkları tamamen yakalamayabilir.

Kum filtreleri, su arıtma tesislerinde, evlerde ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.

Kum Filtreleri Nasıl Çalışır?

• Su, bir pompa tarafından filtreye gönderilir.

• Su, filtrenin altında bulunan kum yatağından geçirilir.

• Kum, sudaki askıda katı maddelerin boyutlarına göre tutar.

• Filtrelenmiş su, filtrenin üst kısmından çıkar.