Nanofiltrasyon tekniği ters ozmoz tekniği ile yakın benzerliklere sahiptir. Her ikisi de suyu basınçlandırarak membran gözeneklerinden geçirme prensibini uygular. Ters ozmoz membranları ile NF membranları arasındaki en bariz fark membran malzemesinden gelmektedir.

Ne Zaman Nanofiltrasyon Seçilmelidir?

nanofiltrasyon sistemi

Nanofiltrasyon tekniğinin ters ozmoz ile benzer olduğundan bahsettik. Ancak reverse osmosis tekniğine kıyasla daha fazla iyonun geçişine izin verir. Bu sebeple suyun çok fazla saflaştırılmasına ihtiyaç olmayan ve enerji tüketiminin daha öncelikli olduğu alanlarda nanofiltrasyon kullanılır. Bu sistemler 3-10 bar aralığında çalışmaktadır ve ortalama ters ozmozlara kıyasla çok daha düşük basınç ihtiyacı sebebiyle enerji verimliliği daha yüksektir. Bu açıdan endüstriyel su arıtma uygulamalarında tercih edilebilmektedir.

Nanofiltrasyon Filtreleme Kapasitesi

İyonNanofiltrasyon (%)Ters Ozmoz (%)
Kalsiyum75-9893-99
Magnezyum70-9893-98
Sodyum45-9592-98
Klorür1-9592-98
Sülfat95-9996-99
Bikarbonat40-9585-95
Florür25-9592-95
Silis5-9590-98
TDS65-9590-98

Tablodan da görülebileceği üzere nanofiltrasyon membranları ters ozmoz membranlarına kıyasla daha düşük iyon giderme oranlarına sahiptir. Ancak bu durum daha düşük basınç gereksinimi ve buna bağlı olarak daha düşük enerji tüketimi avantajını beraberinde getirir. Bu sebeple sistem tasarımı yapılırken ihtiyacın ne olduğunun bilinmesi ve buna uygun çözümler geliştirilmesi çok daha maliyet etkin bir yaklaşım olacaktır. Yapılan yanlış bir yaklaşım daha iyi arıtma sağladığı için ters ozmoz sistemini nanofiltrasyona tercih etmektir Ancak bu sistemlerin enerji tüketiminden doğan işletme maliyetleri, sistem maliyetlerinden çok daha yüksek olduğundan yanlış bir yaklaşımdır.