Proses suları endüstriyel alanlarda pek çok farklı amaç ve özelliğe göre hazırlanan su karakteristiğidir. Genel olarak endüstrilerde su kaynağı olarak şebeke suları ve kuyu suları kullanıldığından prosesin ihtiyaç duyduğu su özelliklerini karşılayabilmesi için ham suyun bazı işlemlerden geçirilmesi gerekmektedir. Proses suyu arıtma sistemleri kabaca aşağıdaki koşulları sağlayabilmelidir.

Isıtma sistemlerinde ve eşanjörlerde kullanılacak suyun sertliğinin sıfır olması beklenmektedir. Bu sebeple eşanjör sistemlerinde kireçlenmenin önüne geçmek ve maksimum faydayı sağlamak için sıfır sertlikte 1-50uS/cm iletkenliğe sahip su kullanılır. Su kaynaklarının neredeyse tamamı bu limitlerin dışında olduğundan bu tür proseslerde arıtma sistemleri kurulması bir zorunluluktur.

Kazan besleme sularında oldukça düşük iletkenlikte (0,1-5us/cm) su kullanılır. Ayrıca bu suyun yine sertlik açısından sıfır düzeyinde olması beklenir ve korozyonu önlemek amacıyla su, oksijen ve karbondioksitten arındırılmış olmalıdır.

Bazı su özelliklerine göre proses suyu arıtma projesinde kullanılabilecek arıtma sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Proses suyu arıtma sistemleri
Su KalitesiÖnerilen Sistem
<50 uS/cmTers Ozmoz
<5 uS/cmDouble Pass Ters Ozmoz
<1 uS/cmDouble Pass Ters Ozmoz + Mixbed Reçine Sistemi

0.1 uS/cm ve altında su üretmek için ekstra arıtma prosesleri planlanmalıdır. Özellikle ultra saf su üretiminde elektrodeiyonizasyon sistemleri kullanılmalıdır.

Proses Suyu Arıtma Sistemi Bileşenleri

Proses suyu arıtma sistemleri ağırlıklı olarak ters ozmoz sistemleri ile kurgulansa da ozmoz sistemine girmeden önce suyun bir ön arıtımdan geçmesi gerekmektedir. Ters ozmoz sistemlerinin hassas yapısı sebebiyle neredeyse tüm koşullarda bu ön arıtım süreci gereklidir. Bu sebeple bu tür sistemler ile birlikte ham su kalitesine göre aşağıdaki sistemlerden bazıları da arıtma projesine dahil edilmektedir.