Ultra saf su cihazları endüstride pek çok uygulamada kullanılmaktadır. Özellikle ilaç/kimya laboratuvarlarında ve elektronik sektöründeki prosesler için vazgeçilmez bileşenlerden biridir. Ultra saf su üretim amaçlı endüstriyel su arıtma sistemleri, önfiltrasyon, ters ozmoz, deiyonizasyon sistemleri ve EDI sistemleri gibi bileşenlerin proses ihtiyacına göre bir kombinasyonundan oluşmaktadır.

Ultra Saf Su Cihazları Su Kalite Sınıfları

ASTM 1193 standardına göre ultra saf su kalite parametreleri belirlenmiştir. Bu parametreler ışığında Tip1, Tip2, Tip3 ve Tip4 olarak sınıflandırılan ultra saf su cihazları her tipe göre farklı parametrelerde su üretmektedir. Tip1 su ilaç sektöründe enjeksiyonluk su olarak, mikroelektronik sektöründe proses suyu olarak kullanılmaktadır. Aşağıda ASTM 1193 standardına göre su kalitesi tablosu bulunmaktadır.

Parametre (25C – 258K)Tip 1Tip 2Tip 3Tip 4
Elektriksel İletkenlik (uS/cm)<0.056<1<0.25<5
Elektriksel Direnç (MOhm/cm)>18.00>1>4>0.2
pH5.0-8.0
Toplam Organik Karbon (TOC)550200
Sodyum (ug/L)<1<5<10<50
Klorür (ug/L)<1<5<10<50
Toplam Silika (ug/L)<3<3<500

İlaç Sektöründe Kullanım

İlaç sektöründe farmasötik amaçlı su (WPU), enjeksiyon suyu (WFI) gibi süreçler farklı su tipleriyle çalışmayı gerektirdiğinden ihtiyaca göre ultra saf su cihazı seçimi yapılmaktadır. Farmasötik amaçlı WPU ve WFI için gerekli su kriterleri Avrupa Farmakopesi ve ABD Farmakopesinde ayrı ayrı tanımlanmıştır. Her ikisi de küçük farklılıklar dışında aynı kriterlere işaret ettiğinden bu kriterlere uygun arıtma sistemi tarafında aynı kabul edilebilir. Konu hakkındaki ayrıntılı bilgiye ilaç sektörü için arıtma sistemleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Sektöründe Kullanım

Elektronik ve mikroelektronik üretim prosesleri oldukça hassas saf suya ihtiyaç duymaktadır. Ultra saf su cihazı özellikle PCB yıkama ve temizleme süreçlerinde ağırlıklı olarak kullanılır. Bunun dışında yarıiletken üretiminde kullanılan su neredeyse tamamen saflaştırmayı gerektirdiğinden bu sistemler yarıiletken üretiminde uygun bir çözüm olmayacaktır. Bu tür amaçla tasarlanan sistemler içerisinde günümüzün bütün arıtma teknolojilerini barındırmaktadır. Konu hakkında daha detaylı bilgilere elektronik sektörü için arıtma sistemleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Tipi Ultra Saf Su Cihazları

Laboratuvar süreçlerinde kullanılacak su kaliteleri hem ABD hem Avrupa standartlarında belirlenmiştir. Laboratuvar tipi ultra saf su cihazları 1uS/cm iletkenliğin altında su üretmektedir. Özel kullanımlar için 0.1uS/cm seviyesine kadar saflaştırma yapabilen cihaz modelleri bulunmaktadır. Laboratuvar tipi cihazlar içerisinde pek çok bileşen barındırmakla birlikte ek olarak endotoksin filtrasyonu ve uv dezenfeksiyon sistemi de barındırmaktadır.